Pracodawca jest zobowiązany wypłacić odprawę pośmiertną rodzinie pracownika<, gdy jego śmierć nastąpiła:

  • w czasie trwania stosunku pracy lub
  • w czasie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby – po rozwiązaniu stosunku pracy.
Odprawa pośmiertna jest jednorazowym, obligatoryjnym świadczeniem wypłacanym przez pracodawcę rodzinie zmarłego pracownika. Odprawa pośmiertna przysługuje także rodzinie zmarłego wykonawcy świadczącego pracę nakładczą – w wysokości i na zasadach określonych w przepisach art. 93 k.p.
Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!