Odprawy pieniężne przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy

388

Odprawy dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania

Zgodnie z art. 28 ust. 1 KN nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z powodu orzeczenia niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, przyznaje się odprawę pieniężną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pracy – za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, w:

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!