Odsetki od nienależnie pobranego stypendium

474

Brak jest podstaw prawnych do naliczania i egzekwowania odsetek od nienależnie pobranego stypendium.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!