Odszkodowanie za rozwiązanie umowy zlecenia

Czy w sytuacji wypowiedzenia umowy zlecenia powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza po stronie wypowiadającego taką umowę?

22
„Jak wyliczyć odszkodowanie za rozwiązanie umowy zlecenie zawartej na czas określony, jeżeli ustalona wynagrodzenie jest stawką godzinową? Czy takie odszkodowanie jest oskładkowane i opodatkowane?” Mając na uwadze lakoniczne ujęcie problemu, stwierdzić należy, że z pytania nie wynika z jakiego tytułu

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.