Ogłoszono jednolity tekst ustawy o IKE oraz IKZE

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1808 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

343

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, w którym uwzględnione zostały zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 29 sierpnia 2019 r. W…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułZatrudnienie na umowę zlecenie a działalność gospodarcza lekarza
Następny artykułZatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach ich działalność według danych GUS