Ograniczenie handlu w niedziele i święta – ogłoszono aktualne przepisy

154

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 maja 2021 r. pod pozycją 936 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 18.05.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2019 poz. 466).

W jednolitym tekście ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. uwzględniono zmiany wynikające z:

  1. ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2157),
  2. przepisów ogłoszonych przed dniem 13 maja 2021 r.
Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!