Ograniczenie wynagrodzenia w razie zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków

398

Na wysokość wynagrodzenia nauczyciela wpływ może mieć fakt zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków, o którym mowa w art. 83 KN. Zgodnie z tym przepisem dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułProgramy nauczania i podręczniki szkolne
Następny artykułEgzamin zawodowy 2013 – nowe zasady dostosowania do potrzeb uczniów