Ok. 74 tys. osób z rocznika 1953 skorzysta na zmianie ustawy o emeryturach

161

Ok. 74 tys. osób z rocznika 1953 skorzysta na zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS; w większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł, a wyrównanie zaniżonej emerytury średnio 12 786 zł – informuje Centrum Informacyjne Rządu.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak podaje CIR, projekt przewiduje korzystne zmiany dla emerytów urodzonych w 1953 r., którzy stracili na wprowadzeniu w 2013 r. nowych zasad obliczania emerytury. Zaproponowane rozwiązanie realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r.

Na ponowne przeliczenie emerytur mogą liczyć kobiety i mężczyźni urodzeni w 1953 r., którzy pobierają lub pobierali wcześniejsze emerytury, otrzymali prawo do wcześniejszej emerytury przed 1 stycznia 2013 r., kiedykolwiek wystąpili o emeryturę według nowych zasad, przyznawaną po ukończeniu ustawowego wieku emerytalnego oraz emerytura ta została ustalona z pomniejszeniem podstawy obliczenia o sumę kwot pobranych wcześniejszych emerytur. Jak przekazał CIR, takich osób jest 62,6 tys. Szacunkowo otrzymają oni przeciętną miesięczną podwyżkę o 202 zł oraz wyrównanie (tj. różnicę między pobieraną dotychczas emeryturą, a emeryturą, która powinna być wypłacana) – średnio o 12 786 zł.

Zmiany dotyczą też osób z rocznika 1953, które pobierają wcześniejsze emerytury według starych zasad przyznanych przed 2013 r. i które do wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie wystąpiły o emeryturą powszechną, a wystąpią o nią w lipcu 2020 r. Takich osób jest 11,2 tys. Szacunkowo otrzymają oni przeciętną miesięczną podwyżkę o 1 487 zł.

CIR podkreśla, że projekt ustawy ws. emerytur rocznika 1953 jest naprawieniem niekorzystnych zmian wprowadzonych 7 lat temu. W 2013 r. zmieniono zasady obliczania wysokości świadczenia emerytalnego osobom pobierającym wcześniejszą emeryturę, wprowadzając mniej korzystne rozwiązanie. Chodzi o odliczenie od podstawy obliczenia emerytury powszechnej pobranych dotychczas kwot emerytur wcześniejszych. Roczniki, które do 2013 r. osiągnęły powszechny wiek emerytalny skorzystały z możliwości obliczenia wysokości emerytury według dotychczasowych, korzystniejszych dla nich zasad. Takiej możliwości nie miał rocznik 1953.

W orzeczeniu z marca 2019 r. TK stwierdził, że zakwestionowany przepis nie budziłby wątpliwości, gdyby został ogłoszony zanim osoby z rocznika 1953 podejmowały decyzję o przejściu na wcześniejszą emeryturę.

“Dzięki obecnej propozycji, wszyscy ubezpieczeni urodzeni w 1953 r. i pobierający wcześniejszą emeryturę będą mogli wystąpić o ustalenie prawa do emerytury powszechnej bez zastosowania mechanizmu pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Z takiej możliwości będą mogli skorzystać ubezpieczeni z rocznika 1953, którzy przed wydaniem orzeczenia Trybunału (czyli przed 6 marca 2019 r.) występowali do ZUS o przyznanie emerytury powszechnej oraz ci, którzy z takim wnioskiem wystąpią po raz pierwszy” – podaje CIR.

Proponowana ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec

kmz/ mhr/