Okres zatrudnienia z wynagrodzeniem poniżej minimalnego nie może uprawniać do zasiłku dla bezrobotnych

303

Osoby, które rejestrują się w powiatowych urzędach pracy po utracie zatrudnienia z winy pracodawcy, nie zawsze uzyskują prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Okolicznością wyłączającą z uprawnień do przedmiotowych świadczeń jest fakt zatrudnienia z wynagrodzeniem poniżej płacy minimalnej. W opisanej sytuacji osoba, która utraciła zatrudnienie, nie z własnej winy uzyskuje jedynie status zarejestrowanego bezrobotnego, jednakże bez jakiegokolwiek wsparcia finansowego.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPodatek od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania zniesienia współwłasności
Następny artykułOpodatkowanie najmu mieszkania