Okresy odpoczynku oraz zasady wliczania do czasu pracy przerw w jej wykonywaniu

434

Przepisy zawarte w rozdziale III Działu VI k.p. (art. 132 – 134) wprowadzają nieznaną dotąd w polskim prawie pracy instytucję dobowego oraz tygodniowego odpoczynku przysługującego pracownikom. Wspomniane uregulowania to rezultat przeniesienia do k.p. niektórych postanowień wymienionej dyrektywy Nr 93/104/WE dotyczącej niektórych aspektów organizacji pracy. Dobowy nieprzerwany odpoczynek Generalna zasada wyrażona w art. 132 § 1 k.p. stanowi, że pracownikowi przysługuje – każdej dobie…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!