Opieka nad dziećmi pozbawionymi rodziców − będą zmiany

290

W dniu 25 lipca Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, której celem jest umożliwienie tworzenia na terenie powiatu innego niż powiat właściwy, niepublicznych rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!