Opodatkowania emerytury wypłacanej z ZUS obywatelowi Luksemburga

Czy jako obywatel Luksemburga zamieszkały tamże, a otrzymujący emeryturę z ZUS, Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z postanowień art. 18 i art. 19 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. 1996 r., Nr 110, poz. 527) tak, aby mógł płacić podatek od otrzymywanej emerytury wyłącznie w Luksemburgu?

13
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2020 r. (data wpływu 20 lutego 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 lipca 2020 r. (data wpływu 20 lipca 2020 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania emerytury wypłacanej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – jest prawidłowe.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!