Opodatkowanie posiłków uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły

328

Czy sprzedaż posiłków uczniom oraz planowana sprzedaż nauczycielom (pracownikom pedagogicznym) i innym pracownikom (pracownikom niepedagogicznym) szkoły w obecnie obowiązującym stanie prawnym podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!