Opodatkowanie uczestnictwa w niemieckim pracowniczym programie emerytalno-rentowym

456

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, co do zasady, obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu uczestnictwa w PPER powstaje w Polsce wyłącznie w momencie uzyskania przez Wnioskodawcę przychodu w formie wypłaty kapitału zgromadzonego w PPER?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!