Opublikowano jednolity tekst ustawy o CIT

37

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1800 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406), w którym uwzględnione zostały zmiany wynikające z:

  • dziesięciu nowelizacji uchwalonych w okresie od lutego 2020 r. do sierpnia 2021 r.,
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 17 września 2021 r.

W ust. 2 obwieszczenia wymienione zostały przepisy, które pominięto w jednolitym tekście ustawy – są to głównie regulacje przejściowe oraz dotyczące innych aktów prawnych.

Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji. Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, a także do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

oprac. B.O.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułWystartował #CodeWeek2021!
Następny artykułe-faktura przyjęta przez Sejm