Opublikowano nowe wzory zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

301

Z dniem 1 listopada wejdzie w życie rozporządzenie MPiPS wprowadzające zmiany w dokumentach zgłoszeniowych i deklaracjach rozliczeniowych ZUS. Nowelizacja zmienia także opisy niektórych kodów tytułów ubezpieczenia, uchyla załącznik ZUS RMUA oraz wprowadza nowe kody świadczenia/przerwy z tytułu urlopów rodzicielskich. Wprowadzone rozporządzeniem nowe kody dotyczące urlopów wychowawczych obowiązują już od 19 września br.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułRozp. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych
Następny artykułOrdynacja podatkowa − nowe przepisy w zakresie zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego