Ordynacja podatkowa − nowe przepisy w zakresie zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

493

Prezydent podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne, która dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r. (sygn. akt P 30/11).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!