Organ prowadzący i powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

Czy powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora nie oznacza powierzenia pełnienia funkcji dyrektora?

16
„Co należy zrobić w sytuacji, gdy konkurs na dyrektora szkoły wygrał nauczyciel powołany na wicedyrektora tej szkoły? Czy należy najpierw odwołać go z funkcji wicedyrektora i powierzyć mu stanowisko dyrektora? Czy tylko powierzyć mu funkcje dyrektora, nie odwołując go ze

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.