Organ prowadzący może utworzyć służbę socjalną do gospodarowania ZFŚS

367

Z początkiem roku 2012 zarządzeniem Wójta została powołana służba socjalna – na podstawie art. 53 ust. 4 Karty Nauczyciela – do gospodarowania funduszem socjalnym przeznaczonym dla nauczycieli będących emerytami i rencistami ze wszystkich placówek oświatowych w gminie, a także emerytów i rencistów niebędących nauczycielami (również ze wszystkich placówek oświatowych w gminie). Wśród nauczycieli emerytów pojawiają się głosy protestujące, dotyczące obarczenia, i tak skromnego funduszu, jeszcze dodaniem emerytów niebędących nauczycielami, którzy ten fundusz uszczuplają. Czy to jest zgodne z obowiązującymi przepisami i czy można rozdzielać ZFŚS czynnych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, wydzielając i przekazując tylko emerytów do służby socjalnej? W związku z powołaniem ww. służby socjalnej jak wygląda sprawa pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej na podstawie art. 72 ust.1 i 4 KN? Czy emerytowani nauczyciele także tworzą oddzielny fundusz zdrowotny; czy korzystając z funduszu utworzonego przez służbę socjalną, nie mogą korzystać z wydzielonego funduszu na pomoc zdrowotną w szkołach?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!