Organizacja pracy szkoły

541

1.  Szkoły i placówki publiczne mogą być zakładane i prowadzone przez ministra, inny organ administracji rządowej, gminę oraz związek komunalny. Inne osoby prawne i fizyczne mogą zakładać i prowadzić tylko szkoły i placówki niepubliczne (art. 5 ust. 1–3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). 2.  Założenie i prowadzenie szkoły i placówki niepublicznej jest uzależnione od jej wpisu do ewidencji prowadzonej przez…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!