Organizacja roku szkolnego

W nowym rozp. MEN z dn. 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603, z późn. zm.), wydanym na podstawie ustawy – Prawo oświatowe, dostosowano zapisy do obowiązujących od 1 września 2017 r. nowych typów szkół i placówek, o których mowa w u.p.o.

474

Omówione niżej rozp. dotyczy więc organizacji roku szkolnego w zreformowanych publicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, publicznych placówkach, w których funkcjonują szkoły, i publicznych centrach kształcenia zawodowego, z wyjątkiem publicznych szkół artystycznych i szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć Co do zasady, zgodnie z § 2 ust. 1…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPrzyjmowanie do szkół publicznych osób przybywających z zagranicy
Następny artykułCentrum kształcenia ustawicznego oraz centrum kształcenia zawodowego