Orzecznictwo lekarskie w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych – projekt zmian

9

Do uzgodnień trafił – dnia 26 lutego br. – projekt zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych.

Planowane zmiany odnoszą się do zapisów rozp. MZ z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych (Dz.U. poz. 736).

Nowela powyższego aktu prawnego jest uzasadniona potrzebą wprowadzenia usprawnień w realizacji orzecznictwa lekarskiego w odniesieniu do chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!