Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy – nowe przepisy

605

Z dniem 01.01.2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy zawarte w rozp. MPiPS z dn. 10.11.2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz.U. poz. 2013).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!