Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawianie zaświadczeń lekarskich

414

Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy Szczegółowe zasady orzekania o czasowej niezdolności do pracy przez lekarza, lekarza dentystę, starszego felczera i felczera oraz sposób dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy uregulowano w przepisach rozp. MZ z dn. 22.07.2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz.U. Nr 145, poz. 1219). Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!