Oświadczenie lustracyjne dyrektora

393

Czy osoba startująca w konkursie na dyrektora szkoły publicznej urodzona po dniu 1 sierpnia 1972 r. zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej w punkcie 4j (oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dn. 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990) ma nie składać żadnego dokumentu? Czy może jednak powinien złożyć jakieś oświadczenie?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułNauczyciel spokrewniony z dyrektorem może mieć problem z awansem
Następny artykułRozliczenie urlopu po zmianie etatu