Państwo opłaci składki za osoby rezygnujące z pracy zarobkowej w związku z opieką nad dzieckiem

314

W dniu 12 lipca 2013 r. Senat przyjął  nowelizację ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, zawierającą propozycje zmiany zasad w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym w okresie przerwy w aktywności zawodowej w związku z wychowywaniem dziecka. Osoby nieubezpieczone, przedsiębiorcy i rolnicy zyskają analogiczne uprawnienia do tych, które obecnie mają pracownicy korzystający z urlopów wychowawczych.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!