Państwowa Inspekcja Pracy – aktualne przepisy

74

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 sierpnia 2022 r. pod pozycją 1614 ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23.06.2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251).

W jednolitym tekście wskazanej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  • ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. poz. 1529),
  • ustawy z dnia 9 marca 2022 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 755),
  • ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 22 czerwca 2022 r.
Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!