PARP: ogromne zainteresowanie firm konkursem UE „Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus”

W czasie pandemii odnotowano ogromne zainteresowanie firm konkursem UE „Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus” - podała we wtorek PARP. Przedsiębiorcy złożyli 825 wniosków o dofinansowanie, ich wartość to ponad 447 mln zł, czyli prawie 6,5-krotność planowanego budżetu, który wynosi 70 mln zł.

7

Jak podano w komunikacie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, celem programu jest pomoc firmom w zaprojektowaniu produktów i usług, które pomogą osobom z ograniczeniami funkcjonalnymi. Projekt, do którego nabór zakończył się 31 marca 2021 r., jest finansowany z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Konkurs skierowany był do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terytorium Polski z wyłączeniem województw ze wschodniej części Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

“PARP odnotowała w czasie pandemii ogromne zainteresowanie firm konkursem unijnym „Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus”. Przedsiębiorcy złożyli 825 wniosków o dofinansowanie, a ich łączna wartość opiewa na kwotę ponad 447 mln zł. To prawie 6,5-krotność zaplanowanego budżetu naboru, który wynosi 70 mln zł” – podano.

Jak powiedziała, cytowana w komunikacie, dyrektor departamentu usług proinnowacyjnych w PARP Anna Forin zainteresowanie ze strony firm, również w tym konkursie, znacznie przewyższyło oczekiwania. Jej zdaniem, to pokazuje, że polskie firmy pozytywnie myślą o rozwoju poprzez innowacje i design, mimo pandemii.

Dodała, że zgłaszane wnioski dotyczą projektów usługowo-inwestycyjnych, które służą opracowaniu i rynkowemu wdrożeniu innowacji produktowych. “Ich efekty, konkretne wyroby, mają pomóc różnorodnym grupom osób przezwyciężyć konkretne bariery, by lepiej, tzn. bardziej samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. To kolejny konkurs PARP, który wpisuje się w realizację rządowego programu Dostępność Plus” – powiedziała Forin.

PARP podała, że wartość złożonego projektu musiała się mieścić w przedziale między 60 tys. zł a 1,5 mln zł, przy czym wkład własny w części usługowej wynosił minimum 15 proc. Wysokość przyznanego dofinansowania w części inwestycyjnej jest zależna od wielkości firmy oraz zakresu i lokalizacji wdrożenia projektu.

Poinformowano, że firmy będą mogły przeznaczyć wsparcie na sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, czyli na usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego, przygotowanie strategii wzorniczej, prototypowanie i testowanie, usługi doradcze pomocne w komercjalizacji innowacyjnego produktu opracowanego na podstawie projektu wzorniczego, a także na realizację inwestycji, czyli wdrożenia na rynek tak opracowanego wyrobu, w tym zakup środków trwałych służących jego wdrożeniu oraz zakup patentów i licencji.

PARP wskazała, że wnioskodawcy musieli wykazać przydatność opracowanych rozwiązań w eliminowaniu konkretnych dla danej grupy osób barier dostępności w codziennym i bardziej samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Chodzi o seniorów, osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i poznawczymi oraz osoby czasowo mniej sprawne, na przykład ruchowo. Mogły to być np. projekty wspierające kobiety w ciąży lub osoby z małymi dziećmi, a także ludzi o nietypowym wzroście czy poruszających się z nieporęcznym lub ciężkim bagażem. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ amac/