PARP rozwija przedsiębiorczość wspierając samorządy

Agencja prowadzi działania propagujące innowacyjność w samorządach i sektorze publicznym.

6

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kojarzy się głównie ze wsparciem kierowanym bezpośrednio do przedsiębiorców. Jednak w ofercie Agencji praktycznie od początku jej istnienia znajdowały się instrumenty wspierające rozwój przedsiębiorczości z udziałem samorządów. Także teraz jednostki samorządu terytorialnego mogą sięgać po wsparcie rozwojowe w ramach programów prowadzonych przez PARP, które są narzędziami realizacji założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Polskiego Ładu. To pomoc w rozbudowie infrastruktury drogowej w ramach Programu Polska Wschodnia oraz projekty Gov_LAB i GovTech inno_LAB uruchomione w ramach „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Programu Inteligentny Rozwój.

Infrastruktura to podstawa rozwoju

Kiedy PARP tworzyła swoje struktury na początku lat 2000., Polska stawała się wielkim placem budowy. Z tego powodu pierwsze lata aktywności Agencji koncentrowały się na szczególnie pilnych projektach infrastrukturalnych, transporcie oraz komunikacji.

Wiele zyskały województwa wschodniej części kraju, którym dedykowano dwa programy z łącznym budżetem wynoszącym ok. 4 mld euro. W ich ramach m.in. wybudowano lub zmodernizowano ok. 380 km dróg, uzbrojono ponad 500 ha terenów inwestycyjnych. Powstało też pięć nowych centrów wystawienniczych i konferencyjnych. Do Olsztyna wróciły tramwaje, w Lublinie zrewitalizowano śródmieście, w Białymstoku rozwinięto infrastrukturę drogową, w Rzeszowie powstało Podkarpackie Centrum Innowacji, a Kielce wyremontowały swój unikatowy dworzec autobusowy. Dzięki  funduszom unijnym powstały również mosty łączące województwa – w miejscowości Kamień (lubelskie-mazowieckie) czy w Połańcu (świętokrzyskie-podkarpackie).

Samorządy Polski Wschodniej są otwarte i gotowe na nowe inwestycje. Dotychczas prężnie korzystały z dotacji przeznaczonych na projekty poprawiające stan infrastruktury drogowej. Pokazuje to skala przyznanych środków. We wszystkich zorganizowanych do tej pory edycjach konkursu „Infrastruktura drogowa” podpisano 28 umów na dofinansowanie przekraczające łącznie 2 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przykłady tych inwestycji są wymienione w „Przewodniku po sukcesach polskich firm” dostępnym w portalu PARP – mówi Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych PARP.

W tym roku do samorządów z makroregionu Polski Wschodniej trafi kolejne 273 mln zł na poprawę infrastruktury drogowej.

Od 25 października br. ruszy nabór w konkursie  „Infrastruktura drogowa”.

Wnioskodawcy mogą liczyć na dofinansowanie projektów ujętych w Planie Transportowym dla Programu Polska Wschodnia. Chodzi o inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich o nośności minimum 11,5 tony na oś, zapewniających ich połączenie z siecią dróg krajowych, w tym z Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T). O dofinansowanie na poziomie do 85 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu mogą starać się miasta wojewódzkie Polski Wschodniej (Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów) wraz z ich obszarami funkcjonalnymi lub obszarami realizacji strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na projekty poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, zmniejszające zatłoczenie i zwiększające przepustowość infrastruktury drogowej, przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Nabór potrwa do 17.11.2021 r.

Nowoczesne usługi dla przedsiębiorców

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do fundamentów silnego państwa zalicza administrację elektroniczną i inteligentne zamówienia publiczne. Realizując jej założenia, PARP prowadzi działania propagujące innowacyjność w samorządach i sektorze publicznym. Jednym z nich jest Gov_LAB.

Celem tego pilotażowego programu jest dostarczenie administracji samorządowej wiedzy i umiejętności do projektowania innowacyjnych usług lub programów dla przedsiębiorców. Jego uczestnicy dowiadują się m.in. tego, czym jest projektowanie usług publicznych oraz projektowanie doświadczeń i funkcjonalności dla użytkownika (user experience), jak projektować usługi w zmiennej rzeczywistości (future thinking/foresight), czy też jak wypromować nowe usługi (pitching, storytelling). Ponadto mają możliwość nauczenia się efektywnej pracy w zespole multidyscyplinarnym, analizowania zależności między interesariuszami usług skierowanych do przedsiębiorców, a także pracy w systemie iteracyjnym (testowanie założeń na wczesnym etapie). Co ważne, w trakcie programu powstają gotowe usługi lub programy dla przedsiębiorców.

Wsparcie przyznawane jest w formie bezpłatnych usług dla JST świadczonych przez wybranego przez PARP wykonawcę. Zespoły z samorządów są wybierane na podstawie aplikacji złożonych w naborze organizowanym przez Agencję.

Okres trwania programu wynosi ok. 4 miesięcy. W tym czasie każdy z zespołów przechodzi przez cykl spotkań z udziałem m.in. ekspertów i przedsiębiorców. Dodatkowo zespoły są angażowane w realizację badań jakościowych oraz testowania opracowanych prototypów rozwiązań. Dużą zaletą gov_LAB jest także fakt, że proces projektowy bazuje na metodologii service design, której podstawą jest współpraca oraz silne zorientowanie na użytkownika dzięki głębokiemu zrozumieniu jego problemów i potrzeb (user-centered design).

Program obejmuje organizację 3 procesów projektowych, z których każdy prowadzi do wypracowania instrumentu dla przedsiębiorców i składa się z 8 warsztatów (oddzielnych dla każdego procesu projektowego), 2 zjazdów edukacyjno-networkingowych i konferencji Demo Day (wspólnych dla wszystkich uczestników programu).

Niedawno zakończyła się czwarta edycja programu. 8 lipca br. miał miejsce ostatni zjazd – tzw. Demo Day, podczas którego zespoły projektowe zaprezentowały efekty swojej pracy. Wsparcie w tej edycji otrzymały projekty zgłoszone przez samorządy z Kielc, Marek oraz Kobyłki. Zespół z Kielc pracował nad projektem „INNO-AKTYWATOR KIELCE”, który ma stanowić program wsparcia działalności innowacyjnej kieleckich firm. Zespół z Marek postanowił podjąć działania w wypracowaniu i określeniu instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców jako zintegrowanego systemu obsługi administracyjnej lokalnych przedsiębiorców. Z kolei celem projektu zespołu z Kobyłki było stworzenie warunków i narzędzi umożliwiających skuteczne przyciąganie firm do ulokalizowania ich siedzib na terenie miasta.

Start kolejnej edycji programu planowany jest na pierwszy kwartał 2022 r.

Innowacje w samorządach

Jednym z ważnych elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest polityka zakupowa państwa, a w ramach niej ukierunkowanie  zakupów na innowacyjne i zrównoważone produkty i usługi dostarczane instytucjom publicznym. Osiągnięcie tego celu wymaga rozwoju kompetencji i zdolności administracji w zakresie zamówień publicznych i innowacji.

W czerwcu br. PARP wybrała trzech operatorów programu GovTech inno_LAB, który ma podnieść kompetencje administracji samorządowej, ale także usprawnić kontakt między JST i innowatorami w celu łatwiejszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań służących obywatelom.

GovTech inno_LAB  to pilotaż realizowany przez PARP w ramach inicjatywy Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla instytucji z administracji publicznej (rządowej i samorządowej), którego celem jest angażowanie spółek technologicznych do współpracy z instytucjami publicznymi. Budżet w wysokości 7 mln zł pozwoli operatorom programu pomóc co najmniej 120 jednostkom samorządu terytorialnego.

– Poprzez program GovTech inno_LAB łączymy innowacyjne samorządy z innowacyjnymi firmami aby wspólnie budowały nowoczesną Polskę. Wcielamy w ten sposób w życie kluczową ideę Polskiego Ładu, wspierając  zarówno gospodarność jak i gospodarkę. Gratuluję zwycięzcom i życzę owocnej pracy na rzecz wspólnego sukcesu całego kraju! – ocenia premier Mateusz Morawiecki.

Samorządy mogą ubiegać się o wsparcie w projektach prowadzonych przez: Huge Thing Sp. z o.o., Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” oraz Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Te jednostki samorządowe, które zakwalifikują się do programu, z pomocą operatorów, będą identyfikować kluczowe wyzwania oraz diagnozować potrzeby technologiczne niezbędne do tego, by im sprostać.

Wyzwania samorządów mogą dotyczyć sfery organizacji wewnętrznej, np. zapewnienie cyberbezpieczeństwa lub dostarczania usług publicznych: transportowych, opieki zdrowotnej, mediów, obsługi urzędowej itp. Wybrani przez PARP operatorzy pomogą samorządowcom zidentyfikować właściwe warianty i parametry rozwiązania, ułatwią organizację dialogu technicznego ze startupami, a finalnie przeprowadzą samorządy przez proces wyboru najlepszej rynkowej oferty.

– Poprzez udział w programie samorządy w całej Polsce będą miały szansę poszukać startupowych rozwiązań i technologii, mogących odpowiadać na najbardziej palące wyzwania i potrzeby lokalnych społeczności. To naprawdę dobry czas na obranie biznesowej ścieżki samorealizacji, a przy okazji podjęcie próby zmiany świata na lepsze. Warto posłuchać, co w tej kwestii do powiedzenia ma multimiliarderka Oprah Winfrey: „Chcąc zrealizować marzenia nie skupiaj się na sukcesie – skup się na znaczeniu”. Róbmy zatem rzeczy, które mają znaczenie – podsumowuje Mikołaj Różycki, p.o. prezesa PARP.

GovTech inno_LAB będzie tematem jednej z najbliższych wideokonferencji cyklu #idearozwojubiznesu.

Na spotkaniu, które odbędzie się już jutro, tj. 6 października o godz. 12.00, obecni będą m.in operatorzy programu, którzy przedstawią szczegóły swojej oferty dla samorządów i odpowiedzą na pytania przesłane przez uczestników.

Źródło: parp.gov.pl

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!