Piecza zastępcza

426

Jak prawidłowo zaksięgować należności ściągane przez komornika sadowego (koszty z egzekucji komorniczej) w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje rodzicom biologicznym decyzje o odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przypadku niewpłacania należności przez rodzica biologicznego wystawiany jest tytuł egzekucyjny. W miesiącu X komornik sądowy przekazał na konto PCPR kwotę 2.503,22 zł bez wskazania co na tą kwotę się składa. W rozmowie telefonicznej ustalono że kwota 11,60 zł to koszty upomnienia, zaś kwota 2.491,62 zł to odsetki. Dodatkowo poinformowano nas, że ściągnięto jeszcze koszty egzekucji w wysokości 209,18 zł.
W jaki sposób powinnyśmy rozksięgować otrzymaną kwotę? Czy należy zastosować art. 1026 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego i zaksięgować te kwoty tak jak pobrał komornik, czyli na koszty upomnienia i odsetki, czy zastosować tu art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej, czyli pokryć koszty upomnienia, a pozostałą kwotę podzielić proporcjonalnie na należność główną i należne odsetki zgodnie z powołanym artykułem?

Kwestie związane z kosztami pobytu dziecka w pieczy zastępczej …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!