PIT: Wydatki na rower rehabilitacyjny

6
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a pkt 1, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 4 stycznia 2021 r. (data wpływu 6 stycznia 2021 r.), uzupełnionym w dniu 27 marca 2021 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 stycznia 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 27 marca 2021 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od dnia … czerwca 2019 r. Wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym w zakresie upośledzenia narządu ruchu (symbol niepełnosprawności 05-R) z powodu surowiczoujemnego reumatoidalnego zapalenia stawów.

Niepełnosprawność ta została potwierdzona w dniu … lipca 2020 r. przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w … (orzeczenie w załączniku). RZS (Reumatoidalne Zapalenie Stawów) to choroba przewlekła tkanki łącznej, której głównymi objawami jest ból oraz zniekształcenie stawów.

W celu minimalizacji skutków RZS konieczna jest rehabilitacja, której celem między innymi jest łagodzenie dolegliwości bólowych, spowolnienie postępu deformacji stawów, zwiększenie siły mięśniowej oraz poprawa zakresu ruchu w stawach celem zachowania jak najdłużej sprawności.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!