PIT za 2021: ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko

30

Rodzicowi samotnie wychowującemu dziecko przysługuje ulga odliczana od podatku dochodowego

Ulga z tytułu samotnego wychowywania dzieci wynosi 1500 zł i przysługuje rodzicom albo opiekunom prawnym – pannom, kawalerom, wdowom, wdowcom, rozwódkom, rozwodnikom, osobom w separacji.

Ulga dotyczy samotnie wychowywanych:

  • dzieci małoletnich,
  • dzieci pełnoletnich, które otrzymywały w danym roku zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • dzieci pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, albo innych dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej) w wysokości przekraczającej 3089.

Z ulgi może skorzystać jeden rodzic albo opiekun prawny. W przypadku braku porozumienia między rodzicami albo opiekunami prawnymi odliczenie stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Odliczenie nie przysługuje osobie, która wychowuje dziecko wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym lub złożyła wniosek o wspólne rozliczenie małżonków.

Źródło: biznes.gov.pl

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułCeny kredytów ostro w górę
Następny artykułNowy tekst jednolity ustawy emerytalnej