Podatek od akcji otrzymanych w spadku

511

Odziedziczyłem po zmarłym ojcu akcje i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Czy muszę zapłacić od tego tzw. podatek Belki (podatek od zysków kapitałowych)? Czy istnieje możliwość niepłacenia tego podatku, np. poprzez zamianę po śmierci spadkodawcy papierów wartościowych na środki pieniężne i przekazanie ich rodzinie?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!