Podejmowanie przez obywateli polskich pracy za granicą oraz zaliczanie okresów tej pracy do okresu zatrudnienia w RP

593

Zasady oraz tryb podejmowania przez obywateli polskich pracy za granicą u pracodawców zagranicznych uregulowano w rozdz. 16 (art. 84–86) ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”. Przepisy wymienionej ustawy stosuje się do obywateli polskich poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułNowe zasady w zakresie kwartalnych rozliczeń VAT w 2017 r.
Następny artykułWskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2017 r.