Podleganie ubezpieczeniom na zasadzie dobrowolności

428

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe

Osoby, które mogą podlegać ubezpieczeniom emerytalno-rentowym na zasadzie dobrowolności, zostały wymienione w art. 7 i 10 s.u.s. – są nimi m.in.:

  • osoby, które z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy o pracę (lub pracę nakładczą),
  • obywatele polscy wykonujący pracę za granicą w podmiotach zagranicznych oraz obywatele polscy wykonujący pracę w podmiotach zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmioty te nie posiadają w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa,
  • studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu.
    Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!