Podmioty objęte przepisami Karty Nauczyciela

391

Zakres podmiotowy obowiązywania ustawy z dn. 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.)) określono w art. 1 tego aktu. Ustawodawca wyróżnił w nim podmioty, wobec których KN ma zastosowanie w pełnym zakresie, oraz podmioty objęte jej regulacjami w zakresie ograniczonym, wskazanym w art. 91a i 91b KN. W tym punkcie zajmujemy się pierwszą grupą podmiotów, o drugiej natomiast traktuje pkt 2 nin. rozdziału (Podmioty objęte przepisami Karty Nauczyciela w ograniczonym zakresie).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!