Podstawy prawne pomocy materialnej oraz źródła jej finansowania

Regulacje ustawy o systemie oświaty umożliwiają udzielanie uczniom wsparcia materialnego o dwojakim charakterze – socjalnym i motywacyjnym. Pierwsze kierowane jest do uczniów, a także słuchaczy, którzy w wyniku splotu niekorzystnych okoliczności znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Drugie przysługuje uczniom, którzy wyróżniają się dobrymi wynikami w nauce lub osiągnięciami sportowymi.

496

W rozdziale 8a u.s.o. określone zostały warunki, zasady i tryb udzielania pomocy materialnej, natomiast w rozdziale 8 u.f.z.o. – źródła finansowania tych świadczeń. Uprawnienie do pomocy materialnej Zgodnie z art. 90b ust. 1 u.s.o. uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej j.s.t. W treści…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułObniżony ZUS dla małych przedsiębiorców
Następny artykułDotacja podręcznikowa