Pogorszyły się nastroje polskich konsumentów

15

W październiku 2021 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł – 17,8 i był o 4,8 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) w październiku 2021 r.

Wszystkie składowe wskaźnika uzyskały wartości niższe niż przed miesiącem. Największe spadki odnotowano dla ocen obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 8,0 p. proc. i 7,2 p. proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 4,7 p. proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, 2,9 p. proc. dla oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz 0,9 p. proc. dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

W odniesieniu do października 2020 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 2,2 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) w październiku 2021 r.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 6,4 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -14,5a.

Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największy spadek odnotowano dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (o 10,4 p. proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 7,2 p. proc dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, 4,7 p. proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz 3,1 dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia.

W październiku br. WWUK osiągnął wartość o 4,7 p. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2020 r.

Źródło: GUS

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!