Pomoc dla uczniów poszkodowanych przez zjawiska pogodowe

305

Uczniowie dotknięci skutkami nawałnic lub innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych otrzymają pomoc materialną. Z dniem 7 września br. weszło w życie rozp. RM z dn. 23 sierpnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2013 r. (Dz.U. poz. 1035).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!