Ponowne opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej

395

Czy Spółdzielnia w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może część zysku netto (po opodatkowaniu) na pozostałej działalności gospodarczej (po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni), przeznaczyć na fundusz modernizacyjny bez konsekwencji finansowych (tj. ponownego opodatkowania)?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!