Ponowne zatrudnienie pracownika zwolnionego w ramach grupowego zwolnienia

443

Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie postępowania dotyczącego ponownego zatrudnienia uregulowano w art. 9 ustawy z dn. 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o zwolnieniach grupowych”.   Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie postępowania dotyczącego ponownego zatrudnienia uregulowano…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!