Poprawa relacji przychodów do kosztów

10

W październiku 2020 wskaźnik ICI (Income Cost Index) obrazujący relacje przychodów do kosztów w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych wzrósł o około 1 punkt w stosunku do notowań wrześniowych.
Był to czwarty, jednak najsłabszy miesiąc poprawy wskaźnika.

Podobnie jak przed miesiącem w przedsiębiorstwach sektora przetwórczego poprawiła się relacja przychodów uzyskanych ze sprzedaży towarów i usług do większości kosztów ponoszonych przez firmy. W szczególności dotyczyło to relacji przychodów do kosztów pracy oraz do kosztów związanych z magazynowaniem towarów.

Nie poprawiły się, ale również nie uległy pogorszeniu przychody uzyskiwane z podstawowej działalności firm do kosztów pozyskania nowego kredytu na cele inwestycyjne. Firmy w większości bardziej zainteresowane są obecnie przetrwaniem i ograniczaniem strat niż inwestowaniem.

źródło: BIEC

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!