Popyt na pracę w III kwartale 2021 roku

22

Na koniec trzeciego kwartału 2021 r. było w Polsce 153,5 tys wolnych miejsc pracy. Było to więcej o 68,5% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wskaźnik wolnych miejsc pracy wyniósł 1,25%.

W trzecim kwartale 2021 r. na jedno zlikwidowane miejsce pracy przypadły 2,3 nowo utworzone miejsca pracy.

W trzecim kwartale 2021 r. większość podmiotów stanowiły podmioty z sektora prywatnego (91,1% wszystkich podmiotów), zaś pod względem wielkości wyrażonej liczbą osób pracujących – podmioty, w których pracowało do 9 osób (68,8% ogółu). W końcu trzeciego kwartału 2021 r. wolnymi miejscami pracy dysponowało 42,7 tys. spośród 635,1 tys. jednostek sprawozdawczych (6,7% ogólnej ich liczby, tj. więcej o 2,0 p. proc. niż w analogicznym okresie poprzedniego roku).

Wyniki badania za trzeci kwartał 2021 r. wskazują, iż pomimo trwającej w Polsce epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 sytuacja na rynku pracy poprawiła się w porównaniu z rokiem poprzednim. Na koniec badanego kwartału zwiększyła się liczba wolnych miejsc pracy oraz znacząco wzrósł wskaźnik wolnych miejsc pracy. W ciągu trzeciego kwartału odnotowano także wzrost liczby nowo utworzonych miejsc pracy, natomiast spadek liczby miejsc zlikwidowanych. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy ponad dwukrotnie przewyższyła liczbę zlikwidowanych miejsc.

W analogicznym okresie 2020 r. odnotowano spadki w stosunku do 2019 r., zarówno liczby wolnych miejsc pracy (o 38,7%), jak i liczby miejsc pracy nowo utworzonych (o 16,4%) i zlikwidowanych (o 24,1%).

GUS

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułPomoc społeczna – nowe jednolite przepisy ustawy
Następny artykułPedagog czy psycholog szkolny?