Porozumienie zmieniające

542

Porozumienie zmieniające jest czynnością prawną, w ramach której strony stosunku pracy zgodnie postanawiają o zmianie warunków w zakresie zatrudnienia. Do wspomnianego porozumienia stosuje się art. 29 § 4 k.p. stanowiący, iż zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Jednak dokonanie korekt w sferze stosunku pracy w formie ustnej, choć wadliwe, zachowuje ważność.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!