Postępowanie dotyczące wypłaty wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

484

Zarówno wynagrodzenie urlopowe, jak i ekwiwalent pieniężny za urlop – podlegają ochronie prawnej przewidzianej dla wynagrodzenia za pracę. Oznacza to obowiązek przestrzegania przez pracodawcę zasad ustalania wysokości tych świadczeń oraz terminów ich wypłaty. Należy ponadto zauważyć, że pracodawca może dokonać potrąceń z wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za urlop wyłącznie w zakresie, kolejności oraz wysokości określonych w przepisach k.p. Z kolei pracownik nie może skutecznie…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułProgramy nauczania i podręczniki szkolne
Następny artykułEgzamin zawodowy 2013 – nowe zasady dostosowania do potrzeb uczniów