Postępowanie dotyczące wypłaty wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop

481

Zarówno wynagrodzenie urlopowe, jak i ekwiwalent pieniężny za urlop – podlegają ochronie prawnej przewidzianej dla wynagrodzenia za pracę. Oznacza to obowiązek przestrzegania przez pracodawcę zasad ustalania wysokości tych świadczeń oraz terminów ich wypłaty. Należy ponadto zauważyć, że pracodawca może dokonać potrąceń z wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za urlop wyłącznie w zakresie, kolejności oraz wysokości określonych w przepisach k.p. Z kolei pracownik nie może skutecznie…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!