Postępowanie międzyinstancyjne

800

Czy sąd może nie wyznaczyć terminu uzupełnienia braków formalnych apelacji?

W dniu 23.09.2015 r. otrzymałem z Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich wezwanie do uzupełnienia braków formalnych apelacji. Sąd nie podał terminu uzupełnienia tych braków. Czy istnieje ustawowy, zwyczajowy lub inny wymagalny obowiązek dotrzymania terminu złożenia odpowiedzi do sądu i ile ten termin wynosi? Czy też może jest tak, że sąd nie podając mi terminu zaniedbał swoje obowiązki lub tez świadomie tego nie zrobił dając mi możliwość złożenia uzupełnień w dogodnym dla mnie momencie pomimo tego? Czy jeżeli sąd zaniedbał swój obowiązek to mogę przekroczyć wymagany termin lub też wnioskować do sądu o wyznaczenie nowego terminu?

Opisany problem dotyczy tak zwanego postępowania międzyinstancyjnego toczącego się …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!