Postępowanie pojednawcze

480

Najbardziej pożądanym sposobem rozstrzygnięcia sporu o roszczenia ze stosunku pracy jest polubowne załatwienie tego sporu (art. 243 k.p.). Może to nastąpić w toku standardowego postępowania określonego przepisami prawa pracy, rozwiązanie sporu może również dojść do skutku w ramach postępowania przed komisją pojednawczą. Strony mogą ponadto zawrzeć ugodę pozasądową oraz ugodę sądową jeszcze przed wniesieniem pozwu. Procedury dotyczące powyższych…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułProgramy nauczania i podręczniki szkolne
Następny artykułEgzamin zawodowy 2013 – nowe zasady dostosowania do potrzeb uczniów