Postępowanie przed sądem pracy – przepisy szczególne

421

Jak już wielokrotnie była o tym mowa, postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy stanowi szczególny rodzaj postępowania sądowego wyodrębnionego w przepisach k.p.c. Postępowanie o roszczenia ze stosunku pracy normuje wybrane zagadnienia procedury sądowej, natomiast w pozostałych kwestiach stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w części ogólnej k.p.c. Ze względu na obszerny, zasadniczo proceduralny charakter unormowań pochodzących z części ogólnej k.p.c. zostaną one pominięte…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułProgramy nauczania i podręczniki szkolne
Następny artykułEgzamin zawodowy 2013 – nowe zasady dostosowania do potrzeb uczniów