Postępowanie spadkowe i opodatkowanie

Spadek i darowizna przeznaczona na własne cele mieszkaniowe - odpłatne zbycie nieruchomości.

8

„Moja mama dostała spadek po rodzicach w formie testamentu sporządzonego notarialnie a dokładnie nieruchomość zabudowaną. Dziadek zmarł ok. 15 lat temu, babcia zmarła 2 lata temu. Mama planuje sprzedać nieruchomość i kupić mieszkanie, żeby nie płacić podatku, z tym, że sprzedaż domu ma nastąpić 20.03.2020 r a kupno mieszkania 17.03.2020 w tej chwili ma umowę przedwstępną sprzedaży gdzie została wpłacona zaliczka na poczet sprzedaży domu w wartości 40%, czy w takiej sytuacji obowiązuje zasada niepłacenia podatku w związku z wydatkowaniem kwoty na cele mieszkaniowe? Po kupnie mieszkania mama chce przekazać te mieszkanie mnie i mojej małżonce w formie darowizny, czy będę musiał płacić podatek od darowizny w takiej sytuacji jeśli tak to ile trzeba czekać żeby jego nie płacić? Jeśli nie to czy może mi przekazać to mieszkanie tego samego dnia co je zakupi? Jeśli będzie mi przekazywała darowiznę to muszę być wpisany sam czy mogę z małżonką? Żeby obyło się bez konsekwencji z urzędu skarbowego?”

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że treść zapytania Czytelnika w części dotyczącej spadkobrania jest nieprecyzyjna. Polskie prawo spadkowe nie przewiduje możliwości sporządzenia jednego, wspólnego testamentu przez dwóch spadkodawców, a zatem nie ma możliwości, aby, cytując za Czytelnikiem „mama dostała spadek po rodzicach w formie testamentu sporządzonego notarialnie”. Istniała co najwyżej możliwość przekazania przez każdego z rodziców w swoim odrębnym testamencie przysługującej każdemu ze spadkobierców części w nieruchomości zabudowanej.

Z treści zapytania Czytelnika nie wynika jednak jak kwestia spadkobrania została uregulowana w testamentach, tzn. przykładowo dziadek, który zmarł pierwszy, przekazał tylko swoją część, która przysługiwała mu z innego tytułu aniżeli wspólność majątkowa małżeńska, a jeżeli istniała wspólność majątkowa małżeńska to, czy w testamencie dziadek przekazał swoją połowę córce, a druga połowa z powodu ustania wspólności na skutek śmierci przypadła żyjącej małżonce – babci.

Jest to o tyle istotne, że jeśli spadkobierca nabywał częściami udziały w …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!