Powszechny obowiązek obrony RP oraz służba zastępcza – zmiany wynikające z nowelizacji k.p.

441

Z dniem 22.02.2016 r. weszły w życie zmiany wynikające z ustawy z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220), zwanej dalej „nowelizacją”, porządkujące m.in. sprawy dotyczące zawierania terminowych umów o pracę. W ramach nowelizacji skorygowano także poszczególne zapisy ustaw: o powszechnym obowiązku RP oraz o służbie zastępczej.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!